JAK SPOČÍTÁM HODNUTU VĚCNÉHO BŘEMENE DOŽITÍ

s Žádné komentáře

JAK SPOČÍTÁM HODNUTU VĚCNÉHO BŘEMENE DOŽITÍ

Roční hodnota nájmu nemovitosti, na které se břemeno nachází vynásobena deseti lety.
Tak určíte peněžitou hodnotu samotného věcného břemene nikoli nemovitosti.

Martin Nesládek