Jak Češi dokážou obejít zákon při pronajímání bytů.

s Žádné komentáře

Nejedná se o díru v zákoně jako takovou, ale po vzoru, že se u nás vymyslí zákon a my hned hledáme cestu, jak ho obejít, tak jsme přišli i na tento způsob. Jedná se o způsob, jak se zbavit nájemníka v nemovitosti, která je ve Vašem osobním vlastnictví a Vy nechcete čekat podle zákona 3 měsíce na to, že Vám nájemník neplatí a teprve pak mu máte možnost dát výpověď.

V zákoně tedy platí: v tuto chvíli pronajmete svůj byt, máte nájemníka, který Vám přestane platit, ale Vy mu můžete dát výpověď až po 3 měsících toho, co neplatí. Nedá se jinak, ať děláte co děláte.

Pronajmete-li byt někomu ze své rodiny, kamarádovi, prostě člověku, kterému absolutně věříte – ale pouze na oko (budeme mu říkat ,,Nájemník na oko“), a dáte souhlas s podnajímáním třetím osobám.

Následně ,,Nájemník na oko“ uzavře s člověkem, který má jít do Vašeho bytu bydlet ne nájemní, ale podnájemní smlouvu (tomuto člověku bychom měli tedy říkat ,,Měl by být správně nájemníkem“).

Co se v praxi stane?

Osoba která, má být správně nájemníkem, ale je podnájemníkem, má s osobou ,,Nájemníka na oko“ uzavřenou podnájemní smlouvu.

Veškerá ochrana tvořená zákonodárci pro nájemce je tím pádem tatam – proč?
Vysvětlím.

Podnájem se dá zrušit za stejných podmínek co nájem (tedy tři měsíce se neplatí, a pak teprve výpověď, apod,) a pak je tu ještě jedna zázračná klauzule – § 2277 obč. zákoníku – skončí-li nájem, končí i podnájem.

Nájem se totiž dá zrušit kdykoliv vzájemnou dohodou k jakémukoliv datu v budoucnu bez nějakých zvláštních lhůt.

Pokud tedy pronajímáte byt a chcete mít jistotu, že se vyhnete nájemníkovi, který Vám 3 měsíce neplatí a pak ho teprve můžete vypovědět, tak je to způsob, jak mít klid. Pokud Vám člověk, který do Vaší nemovitosti půjde bydlet, na toto přistoupí, je to jen jeho volba.

Pokud jste ten, co nájem hledá a majitel bytu Vám nabídne uzavření podnájemní smlouvy (nikoliv nájemní), říkám Vám pouze to, že je to jen Vaše rozhodnutí, zda se svých zákonem určených práv zbavíte či nikoliv.

Na trhu pozoruji trend, že majitelé nemovitostí teď budou hojně naoko pronajímat své byty členům rodiny a následně uzavírat s podnájemníky podnájemní smlouvu.

A stále se nám tu bude krásně žít a svět se kvůli tomu nezboří ☺

Berte tento článek s nadsázkou – vždy je to o Vás a čím víc toho víte, tím lépe.
Mějte se fajn